Kvíz: Ako si na tom so slovenskou gramatikou? 2. časť


Zaspomínaj si na časy, keď si sedával/a v školskej lavici a otestuj sa, ako si na tom so slovenskou gramatikou.

1. V akom páde je slovo "kupé"?

Correct!
Wrong!

2. Vyber pomnožné podstatné meno:

Correct!
Wrong!

3. Čo je správne?

Correct!
Wrong!

4. Doplň: Tam, kde sa ukr _ li gréck _ hrdinovia.

Correct!
Wrong!

5. Čo je správne?

Correct!
Wrong!

6. Čo je správne?

Correct!
Wrong!

7. Ktorá veta je gramaticky správne?

Correct!
Wrong!

8. Čo sa zaoberá vzťahmi medzi slovami vo vete, správnym tvorením vetných konštrukcií a slovosledom?

Correct!
Wrong!

9. Čo určujeme pri podstatných menách?

Correct!
Wrong!

10. Čo je správne?

Correct!
Wrong!

Gramatika 2. časť

Jednotka 🙂
Dvojka 🙂
Trojka 😛
Štvorka
Päťkáááá


TIP: Vyskúšaj aj Kvíz: Ako si na tom so slovenskou gramatikou?


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.